Together Alone

What if technology could help us to be more human? A perspective changing experience from space and time.

Dit project is een onderzoek naar een oplossing op de toenemende eenzaamheid onder jongeren. Deze speculatieve oplossing wordt gepresenteerd door middel van een interactieve installatie. Daarnaast is gezocht naar nieuwe manieren van storytelling waarin de gebruiker actief deelneemt aan het verhaal, een manier waarop virtualiteit intiem en emotioneel wordt. De gebruiker van de installatie wordt in een situatie geplaatst waarin hij of zij de speculatieve oplossing in werking kan ervaren. Enkel met geluiden wordt het scenario geschetst, zonder beeld, omdat het een persoonlijke ervaring is. Op deze manier is het mogelijk dat mensen verschillende ervaringen hebben in dezelfde installatie.

Together Alone is a research project that was made in the media lab of Avans Hogeschool. The project is focused on exploring new meaningful ways of storytelling through multisensory experiences.

installation interactive storytelling

Primaire behoeftes beleven

Eenzaamheid is een onderwerp dat bij lange na niet genoeg wordt besproken, het is eerder een taboe. Alhoewel hedendaagse digitale communicatiekanalen onderdeel zijn van de oorzaak, vind ik het mooi dat technologie ook een oplossing kan bieden voor eenzaamheid. Dit onderwerp sluit aan bij de installatie, omdat deze inspeelt op de emoties van gebruikers door ervaringen te prikkelen van primaire behoeftes, denk hierbij aan onderwerpen als erkenning en het samenzijn. Gebruikers ‘zien’ het verhaal niet simpelweg, maar beleven het.

Tech & story

Zowel de technologische ontwikkeling als het toekomstscenario zijn ieder begonnen met een eigen onderzoeksvraag.

// Hoe maak ik een immersive ervaring zonder beeld? Waarbij: de gebruiker actief is en kan ontdekken door te bewegen, de gebruiker co-creator van het verhaal is, de output abstract kan zijn, de ervaring persoonlijk is, de technologie draagbaar moet zijn, de technologie draadloos moet zijn.

// Hoe vertel ik een verhaal dat een nieuw perspectief laat zien van de mensheid ten opzichte van technologie? Waarbij: het verhaal een toekomstbeeld schetst, niet te gedetailleerd kan zijn, een lineair verhaal is. En welke vorm kan het verhaal aannemen terwijl het interactief is?

Concept wearable

De gebruiker van de installatie heeft een draagbaar apparaat om zijn middel gespannen. Hierdoor wordt zijn locatie bepaald in de donkere ruimte waarbinnen hij zich beweegt. De positie van de gebruiker in de installatie bepaalt de virtuele positie binnen een audioscape- een reeks van audio elementen die samen een scenario vormen. Deze audiosignalen worden draadloos van de computer naar de gebruiker gezonden. Deze audio kan worden waargenomen door een hoofdband met een reeks kleine trillingsmotoren. Waar de gebruiker staat en hoe hij rondloopt bepaalt de volgorde van gebeurtenissen in het verhaal. Boneconductoren, de kleine trillingsmotoren, geven het effect dat het geluid echt inwendig is. Zo voelt de stem waarmee de virtuele assistent communiceert intiem.

Sociale behoeften

Iemand die zich alleen voelt hoeft niet alleen te zijn. En iemand die alleen is hoeft zich niet alleen te voelen.

Wat zijn de ultieme menselijke behoeften? De kern bestaat uit het samenzijn en het echt gezien en begrepen worden. Dit zijn primitieve behoeften die niet alleen fijn maar ook noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor zelfontwikkeling. Door toenemende persoonlijke onafhankelijk en zelfstandigheid is er echter iets veranderd.

Artificiele intelligente vriend

Als oplossing voor een tekort aan de persoonlijke vaardigheden kan de betreffende persoon een artificieel intelligente ‘vriend’ bij zich dragen. Een virtuele assistent die deze op psychologisch niveau kan helpen. De assistent moet de vraag naar externe communicatie bij de drager stimuleren en ondersteunen. De output van het systeem kan variëren van ‘zachte feedback’ tot psychologische ondersteuning.

Uitwerking soundscape